Nieuw Blog toegevoegd

In het menu aan de rechter zijkant is een nieuw Blog toegevoegd. Oldtimerblog heeft veel nieuws over oude auto’s. De 3 laatste nieuwsartikelen verschijnen in het menu. Zo hebben we nu, samen met Cranchandleblog en Auto Motor Klassiek, 3 blogs waar oldtimerliefhebbers veel plezier aan kunnen beleven.

Het aantal aanmeldingen voor de toerrit op 2e paasdag staat nog steeds op een respectabele 40 auto’s. Dat wordt een gezellige tocht.

Nog niet ingeschreven? Geen probleem u heeft nog tot 19 maart de tijd om u aan te melden.