Evenement reglement

Deelname aan een evenement of rit houdt onverkort in dat u bij aanmelding akkoord gaat met onderstaande regels.
Tijdens het invullen van het deelname aanvraagformulier wordt u gevraagd dit te bevestigen.
Niet akkoord gaan betekent uitsluiting van deelname.

HVVP VRIJWARINGSREGELS:

1 .Onder ‘HVVP’ wordt verstaan:Historische Voertuigen Voorne Putten;

2. De bestuurder/eigenaar van de deelnemende auto heeft een geldende verzekering met minimaal WA en APK (indien van toepassing);

3. Deelname gebeurt op eigen initiatief en verantwoording van de bestuurder/eigenaar van het voertuig;

4. De HVVP wordt gevrijwaard van elke vorm van aansprakelijkheid die derden kunnen doen gelden als gevolg van enig handelen of nalaten van de bestuurder/eigenaar;

5. De HVVP is niet aansprakelijk voor alle natuurlijke- en rechtspersonen waarbij enig directe of indirecte schade, waaronder mede wordt begrepen verkeersovertredingen, ontstaan dan wel schade van welke aard dan ook die wordt geleden als gevolg van deelname aan de rit, al dan niet door toedoen van bestuurder/eigenaar en/of de bijrijder(s).

OVERIGE REGELS:

1. Foto’s of filmpjes gemaakt tijdens het evenement kunnen in het webalbum worden opgenomen.

2. De  HVVP is niet merkgebonden, iedere oldtimerbezitter kan zich inschrijven voor een evenement of toertocht mits de deelnemende auto 25 jaar of ouder is.

3. Indien er sprake is van een vergoeding dient deze binnen drie dagen na ontvangst van uw voorlopige deelnamebevestiging te zijn overgemaakt.

4. Vergoedingen worden bij afzegging niet gerestitueerd.

2022 (V3)

Deze pagina kunt u hier ook als een printbare pdf-file downloaden.