Home

WelkomHomepage logo1

De HVVP bestaat uit een enthousiaste groep oldtimerbezitters die zich tot doel hebben gesteld het gebruik van dit historisch erfgoed te bevorderen.

Zij doen dit door op regelmatige basis aan evenementen deel te nemen en toertochten te organiseren.

De HVVP is een vriendengroep zonder winstoogmerk, zij kent dan ook geen leden.

De  HVVP is niet merkgebonden, iedere oldtimerbezitter kan zich inschrijven voor een evenement of toertocht.

Wel kan bij deelname een kleine bijdrage worden gevraagd om zo de kosten voor het organiseren te dekken. Indien een bijdrage van de deelnemers wordt gevraagd staat dat altijd vermeld bij de informatie over het evenement.

Historie

De HVVP is ontstaan in 1982 toen een enthousiaste groep oldtimerliefhebbers het plan had gezamenlijk ritten te gaan rijden. Zij betrokken daar al snel andere oldtimer liefhebbers bij en zo ontstond een grote vriendengroep die nog steeds bestaat.

Hieronder de oprichters van het eerste uur.          Zie ook krantenartikel uit 1982

Oprichters sepia

Vlnr.  Cor Speelpenning, Jack van der Hoek, Bas de Voogd en Rutger Booy.

Iemand die ook een groot aandeel bij het organiseren van ritten heeft gehad is
Kees Varenhout. Al vrij snel na de oprichting hebben Kees en Bas de Voogd, jaren lang, de mooiste ritten weten te organiseren. Beroemd waren hun koninginnendagritten, je was dan de hele dag onderweg.

Na de periode van Kees en Bas hebben hebben Petra van Eendenburg, Edwin Vermaat, John van Pelt en Kees Niessink de HVVP vol enthousiasme voortgezet.

Nadat John en Kees er mee waren gestopt bleven Petra en Edwin samen over.

Doordat Petra en Edwin steeds meer bij het garagebedrijf van Eendenburg betrokken raakten werd het voor hen vrijwel onmogelijk voldoende tijd te vinden om met de HVVP verder te gaan. Dit resulteerde in vrijwel geen ritten meer. In overleg heeft At van Eendenburg toen voorgesteld om één en ander voort te zetten en te organiseren, waarbij Petra en Edwin tijdens de ritten zouden zorgden voor ondersteuning. Zo hebben zij de vlag van de HVVP ruim 12 jaar lang hoog weten te houden.

Dankzij alle hierboven genoemde oldtimer liefhebbers hebben we tot de dag van vandaag veel plezier kunnen beleven aan onze hobby.

Gelukkig hebben er zich, nadat ook At van Eendenburg had aangegeven een stapje terug te willen doen, spontaan een aantal mensen aangemeld om de HVVP voort te zetten.

Met de technieken van de 21e eeuw is de groep nieuw leven in geblazen. Deze, voor een deel, interactieve website en de wijze waarop men zich nu als deelnemer, via de website, kan aanmelden zijn daar voorbeelden van.

We hopen dat u er veel plezier aan gaat beleven en ons via de berichtengroepen op de hoogte houdt van uw bevindingen en belevenissen.

Wat ooit begon als een spontaan idee van vier vrienden, bestaat nu al meer dan 30 jaar. We zijn de oprichters en de latere opvolgers zeer dankbaar voor alle inspanningen die zij over die periode hebben betracht. Jullie hebben iets moois achtergelaten.