Aanvraag Tinte Zomerfeestrit

mevrouwheer

Voornaam aanvrager

Tussenvoegsel aanvrager

Achternaam aanvrager

Het mobiele nummer waarop u tijdens
het evenement bereikbaar bent

Uw eventueel vaste of 2e telefoon nummer

Uw e-mail adres

Merk deelnemende auto

Bouwjaar auto

Kenteken deelnemende auto

Aantal personen die deelnemen

HVVP VRIJWARINGSREGELS:

1 .Onder 'HVVP' wordt verstaan:Historische Voertuigen Voorne Putten;

2. De bestuurder/eigenaar van de deelnemende auto heeft een geldende verzekering met minimaal WA en APK (indien van toepassing);

3. Deelname gebeurt op eigen initiatief en verantwoording van de bestuurder/eigenaar van het voertuig;

4. De HVVP wordt gevrijwaard van elke vorm van aansprakelijkheid die derden kunnen doen gelden als gevolg van enig handelen of nalaten van de bestuurder/eigenaar;

5. De HVVP is niet aansprakelijk voor alle natuurlijke- en rechtspersonen waarbij enig directe of indirecte schade, waaronder mede wordt begrepen verkeersovertredingen, ontstaan dan wel schade van welke aard dan ook die wordt geleden als gevolg van deelname aan de rit, al dan niet door toedoen van bestuurder/eigenaar en/of de bijrijder(s).

OVERIGE REGELS:

1. Foto's of filmpjes gemaakt tijdens het evenement kunnen in het webalbum worden opgenomen.

2. De HVVP is niet merkgebonden, iedere oldtimerbezitter kan zich inschrijven voor een evenement of toertocht mits de deelnemende auto 25 jaar of ouder is.

Lees dit goed voordat u op verzenden drukt!

Na het drukken op de verzendknop verschijnt er onder de verzendknop een boodschap in een gekleurd vak. In dat vak kunt u lezen of uw aanmeldformulier succesvol is verzonden.
Verschijnt er een andere mededeling of helemaal geen mededeling dan heeft u mogelijk niet alle velden ingevuld of heeft u het vakje ter accoord niet aangevinkt, vul dan de ontbrekende gegevens aan en druk nogmaals op verzenden.

Als u de mededeling hebt gehad dat uw aanmelding succesvol is verzonden ontvangt u direct per E-mail een deelnamebevestiging. Indien u geen bevestiging ontvangt, kijk dan of de mail in uw spambox is beland, is dit niet het geval dan heeft u mogelijk een onjuist e-mail adres opgegeven of een tikfoutje in het adres gemaakt. De bevestigingsmail komt dan niet bij u aan.

Aanvrager verklaart de hierbovenstaande 'HVVP Vrijwaringsregels' alsmede de 'Overige regels' te hebben gelezen en daarmee akkoord te gaan.

Werkt alleen als het hokje ter akkoord is aangevinkt!